How to remove contact lenses

1.Преди да докоснете очите си или контактните лещи, трябва да измиете добре ръцете си със сапун ( препоръчително е да е антибактериален течен и без аромат). Изплакнете ги добре и ги подсушете в кърпа без мъх.


2. Винаги започвайте с дясното око, за да избегнете объркването на контактните лещи.


3. Погледнете нагоре и притиснете надолу долната част на окото.

4. Доближете внимателно пръстът си, докато не докоснете долният край на окото си.

5. Плъзнете контактната леща надолу до най – ниската точка на окото си.

6. Хванете внимателно контактната леща между палеца и показалеца си и бавно издърпайте.

7. Премахнете лявата леща по същия начин.

8. Хвърлете дневните контактни лещи. Почистете месечните или годишните контактни лещи. Никога не мийте лещите си и не пълнете кутийката си за лещи с вода от чешмата.